PROJEKTY


Loga

Podnikatelská líheň jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti

Projekt realizovaný v rámci výzvy č.44 (oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti) Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, zaměřený na podporu podnikání ohrožených osob, které nejsou zatím v evidenci Úřadu práce. Doba realizace projektu - květen 2010 až duben 2012. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Popis projektu

Myšlenka projektu vychází ze snahy vytvořit realizací rekvalifikací a odborného poradenství podmínky pro úspěšné zapojení fyzických osob pečujících o dítě do 15 let věku na trh práce a to formou samostatně výdělečné činnosti. V rámci projektu aplikujeme nové nástroje podpory rovných příležitostí na trhu práce a samostatné výdělečné činnosti a to v podobě podnikatelských líhní a podnikání na zkoušku.  Realizujeme také další doprovodná opatření jako například hlídání dětí v průběhu rekvalifikačních a poradenských aktivit.

Projekt „Podnikatelská líheň jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti“ se snaží nabídnout pomoc tím, že formou poradenského centra - tzv. podnikatelské líhně nabízí individuální poradenství a další služby týkající se možností uplatnění na trhu práce formou „sebezaměstnání“.

Činnost podnikatelské líhně zahrnuje identifikaci zájemkyň o podnikání, realizaci odborného poradenství souvisejícího s přípravou podnikatelského plánu, kompetenční diagnostiku začínajících podnikatelek, realizaci profesních a podnikatelských rekvalifikačních kurzů a také realizaci tzv. podnikání na zkoušku. Tato inovativní aktivita umožňuje vybraným účastnicím projektu otestovat v rámci podnikatelské líhně svůj podnikatelský záměr ještě před samotným zahájením podnikání.

najděte nás na facebooku

Cílová skupina

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu zájemkyň o zaměstnání, kteří znají dobře své řemeslo či profesi, chtějí jej vykonávat, ale v současné struktuře trhu práce pro ně není adekvátní zaměstnání ve formě pracovního poměru. Jedná se o profese, které lze vykonávat i jako osoba samostatně výdělečně činná (založením živnosti) - musí mít tedy jasný podnikatelský záměr. V průběhu realizace poradenství a rekvalifikací v projektu dochází k vytvoření reálného podnikatelského plánu z pouhého záměru, který stojí na počátku. Účastnice projektu si na základě vědomostí získaných v kurzech, ale především na základě individuálního cíleného poradenství vytvoří vlastní podnikatelský plán.

V další části projektu jde také o samotné založení živnosti - předpokládá se aktivní účast cílových skupin, neboť si individuálně podávají žádost o živnostenské oprávnění a vyřizují další formality spojené se zahájením podnikání na příslušných úřadech. V případě inovativní aktivity podnikání na zkoušku je potom cílová skupina již přímo zapojena do procesu realizace podnikatelského záměru v tzv. ochranném režimu, kde je aktivita a samostatnost tím hlavním receptem úspěchu.

 

Zkuste si zdarma otestovat své podnikatelské kompetence a my Vám dáme odpověď na to, jak moc se hodíte na samostatné podnikání. Jste na rodičovské dovolené a nemáte jisté zaměstnání nebo jste zaměstnaná žena, chcete změnu a pochybujete o svých vlohách pro podnikání?

Využijte příležitost prověřit své schopnosti testem podnikatelských kompetencí!

 

Je podnikání pro mě?

Nabízíme Vám ZDARMA:

 

vyplnit

Jakmile test vyplníte a odešlete k vyhodnocení, kontaktujeme Vás a dohodneme se na konzultaci k jeho vyhodnocení a také se domluvíme na možnosti využití dalších aktivit projektu. Test byl byl vyvinut a ověřen odborníky z Katolické univerzity v Lovani v úzké spolupráci se SYNTRA Belgium a dalšími zástupci institucí napomáhajících v Belgii začínajícím podnikatelům.

Aktuality k projektu:

Ukončení zápisu do rekvalifikačních kurzů (1. 3. 2012)
Poslední rekvalifikační kurzy (14. 2. 2012)
Seminář Základy podnikání (13. 2. 2012)
Odborné poradenství Základy podnikání (6. 12. 2011)
Rekvalifikační kurz Masér (6. 12. 2011)
Rekvalifikační kurz Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže (6. 12. 2011)
Rekvalifikační kurz Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže (6. 12. 2011)
Rekvalifikační kurz Účetnictví a daňová evidence (6. 12. 2011)
Rekvalifikační kurz Kadeřnické a holičské práce (6. 12. 2011)
Rekvalifikační kurz Kosmetické služby (6. 12. 2011)
Rekvalifikační kurz Masér (6. 12. 2011)
Rekvalifikační kurz Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže (27. 7. 2011)
Rekvalifikační kurz Základy podnikání (13. 7. 2011)
Rekvalifikační kurz Účetnictví a daňová evidence (13. 5. 2011)
Rekvalifikační kurz Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže (13. 5. 2011)
Provádíme nábor účastnic do kurzu Základy podnikání (28. 2. 2011)
Rekvalifikační kurz Kosmetické služby (19. 1. 2011)
Rekvalifikační kurz Kadeřnické a holičské práce (19. 1. 2011)
Rekvalifikační kurz Základy podnikání (18. 1. 2011)

Fotogalerie: Podnikatelská líheň 2

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr
Změna termínu zahájení kurzu Základy podnikání
Posouváme termín zahájení rekvalifikačního kurzu Základy podnikání na 20. března 2017. Ještě stále s námi můžete konzultovat vaše ...

Základy podnikání - únor 2017
20. února 2017 zahajujeme další běh rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, ve kterém se účastníci připravují na zahájení podnik...

Zápis účastníků do rekvalifikačního kurzu Základy podnikání
Do posledního letošního běhu rekvalifikačního kurzu Základy podnikání momentálně otevíráme zápis nových účastníků. Zájemci se mohou informovat o kurzu a možnostech ...

Proběhly obhajoby podnikatelských projektů
Dne 19. června 2015 jsme v Podnikatelské líhni shlédli obhajoby podnikatelských projektů účastníků rekvalifikačního kurzu Základy podnikání...

Čestné uznání za podporu podnikání 2013
EDUKOL byl oceněn formou čestného uznání za účast v národním kole celoevropské soutěže Evropské ceny za podporu podnikání 2013 v kategorii Cena za podporu podnikatelsk...

Závěrečná mezinárodní konference projektu
20. září 2013 se konala v Praze Závěrečná konference mezinárodního projektu zaměřeného na výměnu praktických a teoretických zkušeností v různých aspektech bilanční dia...

Národní cena kariérového poradenství
Dne 19. 9. 2013 jsme se zúčastnili vyhlášení výsledků Národní ceny kariérového poradenství, které se konalo v Praze. Do soutěže jsme přihlásili příspěvek "Kompetenční ...

Konference AEDUCA 2013
Zúčastnili jsme se 9. ročníku konference k Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2013, který se v letošní roce konal na téma "(Ne)vzdělnost v praxi". Dr. Martin Štaner...

Online seminář
Podíleli jsme se na přípravě krátkého online semináře pro zájemce o zahájení podnikání. Martin Štainer ve videu, které vzniklo pro web

Získali jsme oceněni Dynamická firma 2012
EDUKOL byl z kraje roku 2013 zařazen do elitní skupiny nejdynamičtějších firem s víceletým růstem a minimálně dva roky trvajícím stabilním postavením v České republ...

Quality in Public Administration 2015 (otevřít)
Akční plán podnikání 2020 (otevřít)
Martin Štainer: (Ne)vzdělanost v soukromém podnikání (otevřít)
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012 (otevřít)
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 (otevřít)
Ohnisková skupina v komunitním plánování sociálních služeb (otevřít)
Misunderstandings and Opportunities in Managing For Outcomes (otevřít)
Let Managers Manage? (otevřít)
The Common Assessment Framework as an instrument for introducing a result-oriented culture in public sector (otevřít)
Komplexní analýza systému řízení kvality úřadu (otevřít)